NOMİNASİYALAR

BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏNİN nominasiyaları:

ƏN YAXŞI BƏDİİ FİLM
ƏN YAXŞI SƏNƏDLİ FİLM
ƏN YAXŞI EKSPERİMENTAL FİLM
ƏN YAXŞI ANİMASİYA FİLMİ
ƏN YAXŞI BƏDİİ FİLM REJİSSORU
ƏN YAXŞI SƏNƏDLİ FİLM REJİSSORU
ƏN YAXŞI EKSPERİMENTAL FİLM REJİSSORU
ƏN YAXŞI ANİMASİYA FİLM REJİSSORU
MÜNSİFLƏR HEYƏTİNİN XÜSUSİ MÜKAFATI

YERLİ MÜSABİQƏNİN nominasiyaları:

ƏN YAXŞI BƏDİİ FİLM
ƏN YAXŞI SƏNƏDLİ FİLM
ƏN YAXŞI EKSPERİMENTAL FİLM
ƏN YAXŞI ANİMASİYA FİLMİ
ƏN YAXŞI REJİSSOR
ƏN YAXŞI PRODÜSER
ƏN YAXŞI SSENARİ
ƏN YAXŞI OPERATOR
MÜNSİFLƏR HEYƏTİNİN XÜSUSİ MÜKAFATI